Anasayfa » Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2019) yayımlandı.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2019) yayımlandı.

tarafından gtbdnova18

Ulusal beslenme sorunlarının tespiti ve bu sorunlara yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir beslenme
planlarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma
verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tüm dünyadaki benzer
çalışmalar gibi, ülkemizde de beslenme ve sağlık durumunun ortaya konulması için periyodik olarak
“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” yayımlamaktadır.

Ülkemizde yetmişli yıllardan bu yana muhtelif beslenme araştırmaları yapılmışsa da bu araştırmalar
kapsam ve içerik bakımından sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının 2010 yılında
gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, kapsamı itibarıyla yürütülen Bakanlık politikalarına yön vermede
önemli rol oynamıştır.

Bakanlık tarafından 2017’de başlatılan ve yaklaşık 13 000 kişiye ulaşılan “Türkiye Beslenme ve
Sağlık Araştırması (TBSA) – 2019” bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmadır ve bu konuda önemli
bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Bu araştırma ile Türkiye’de beslenme alışkanlıkları ve beslenme
durumunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bireylerin fazla kiloluluk, obezite, zayıflık gibi sorunları
saptanmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi, besin destekleri kullanım sıklığı ve beslenme ile ilintili sağlık
sorunlarının görülme sıklığı tespit edilerek, biyokimyasal ve hematolojik veriler de elde edilmiştir.

Çalışmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Related Articles