Anasayfa » Derneğimiz

Derneğimiz

tarafından gtbdnova18

Günümüzde çalışma hayatının artan temposu beslenme alışkanlıklarında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Obezite, dengeli beslenme gibi kavramlar sıkça karşımıza çıkan kelimeler olmaya başlamıştır. Bu durum, gıda sektöründe de yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirmektedir. Takviye edici gıdalar; bu yenilikçi yaklaşımlardan biri olarak, dünyada ve ülkemizde de günden güne önemini artırmaktadır. Artan bu önem, sektörde her gün yeni ürün ve firmaları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, sektörün büyümesi bakımından yararlı olmakla birlikte, kamuoyunda takviye edici gıdaların bilinçli kullanılması konusunda zaman zaman tereddütleri beraberinde getirmektedir.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) olarak, kamuoyunu gıda takviyesi ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıktık. 4 Ağustos 2016 tarihinde kurulan Derneğimizin temel amacı, sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirerek takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri sektörlerinin gelişmesine, bu sektörlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve itibarını artırmaktır.Amacımızın gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde ve haksız rekabeti engelleyecek şekilde yürütülmesine özen göstereceğiz.  Gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap vermek üzere tüm gıda ve içecek sektörünün kapsamına giren alanlarda da faaliyetlerde bulunabilmeyi amaçlıyoruz.


 Amaçlarımız

  Sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirerek takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri sektörlerinin gelişmesine, bu sektörlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve itibarını artırmak,

İnsan sağlığına, beslenmesine, aktif hayat anlayışına yeni değerler katmak,

Toplumda bilinçli beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine yardımcı olmak,

Son zamanlarda hızla artan obezite gibi metabolik hastalıklarla mücadele etmek amacıyla yeterli ve düzgün beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine katkı sağlamak,

Kamu otoritelerinin ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeler konusunda bilgi almalarına katkı sağlamak,

Kayıt dışı firma ve ürünlerle ilgili kamu otoritelerinin yürüttüğü mücadelelere destek olmak,

Toplumun tüm kesimlerinin besin ögelerinden yeterli miktarda alması konusunda bilinçlenmesine ve yeterli miktarda besinin teminine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.


Faaliyet Alanımız

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin beslenme, sağlık, ekonomi alanlarına olan etkilerini araştırmak, tanıtmak ve bu konularda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri alanındaki mevzuatların hazırlanma süreçlerine destek olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaları en üst düzeydeki standartlarla toplum sağlığı ve beslenmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek,

Bu alanlarla ilgili mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların ürünlerinin itibarını koruyarak, bu ürünlerin doğru ve bilinçli kullanımı için farkındalık yaratmak,

Kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek,

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin eğitim ve öğretim müfredatlarında yer bulmasını sağlamak,

Bu ürün gruplarını ilgilendiren konularla ilgili resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, bu makamlara çözüm önerileri sunmak ve onlarla çeşitli platformlarda iş birliği yapmak,

Sektörün rekabet gücünü artırmak, mevzuata uygun olmayan ürünlerle mücadele edilmesine katkıda bulunmak, uluslararası kabul gören kalite standartlarının üye firmalarca benimsenmesini teşvik etmek,

Kamuoyu ve kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile tüketicinin doğru ve bilinçli beslenmesine ve mevzuata uygun olmayan ürünleri ayırt edebilmesine destek olmak,

Üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturmak,

İlgili konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmenin yanı sıra kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,

Danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri vermek,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yemekli toplantılar konser, kokteyl, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve/veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve dernek için öneme haiz konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları kurmak, bilim kurulu oluşturmak,

Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, anket ve araştırma yapmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya elektronik ortamda yayınlar çıkarmak,

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmaktır.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Related Articles