Anasayfa » Faaliyetler

Faaliyetler

tarafından gtbdnova18

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği olarak ana faaliyet alanlarımız;

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin beslenme, sağlık, ekonomi alanlarına olan etkilerini araştırmak, tanıtmak ve bu konularda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri alanındaki mevzuatların hazırlanma süreçlerine destek olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaları en üst düzeydeki standartlarla toplum sağlığı ve beslenmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek,

Bu alanlarla ilgili mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların ürünlerinin itibarını koruyarak, bu ürünlerin doğru ve bilinçli kullanımı için farkındalık yaratmak,

Kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek,

Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin eğitim ve öğretim müfredatlarında yer bulmasını sağlamak,

Bu ürün gruplarını ilgilendiren konularla ilgili resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, bu makamlara çözüm önerileri sunmak ve onlarla çeşitli platformlarda iş birliği yapmak,

Sektörün rekabet gücünü artırmak, mevzuata uygun olmayan ürünlerle mücadele edilmesine katkıda bulunmak, uluslararası kabul gören kalite standartlarının üye firmalarca benimsenmesini teşvik etmek,

Kamuoyu ve kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile tüketicinin doğru ve bilinçli beslenmesine ve mevzuata uygun olmayan ürünleri ayırt edebilmesine destek olmak,

Üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturmak,

İlgili konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmenin yanı sıra kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,

Danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri vermek,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yemekli toplantılar konser, kokteyl, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve/veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve dernek için öneme haiz konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları kurmak, bilim kurulu oluşturmak,

Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, anket ve araştırma yapmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya elektronik ortamda yayınlar çıkarmak,

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmaktır.

Related Articles